Search

Oudertevredenheids onderzoek

In schooljaar 2014-2015 heeft onze school SBO Fiduciaschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 223167 ouders en verzorgers bij circa 2588 metingen onder vergelijkbare scholen in dezelfde referentiecategorie (Referentie) aan deze peiling gewerkt. Deze ouders dienen als referentiegroep.

Van onze school hebben zevenentachtig ouders en verzorgers de vragenlijst ingevuld.

Ouders zijn over het algemeen zeer tevreden over de school. De enquête geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de ouders met de school van hun kinderen. Het gemiddelde rapportcijfer dat ouders in de referentiegroep aan de school van hun kind geven is 7,5. Onze school scoort daar boven met een gemiddelde van 8,0. De waardering van de ouders voor onze school is daarmee 'goed'.