Search

Schooltijden

 

De lestijden zijn als volgt:

 

  • Maandag 8.30 tot 14.45 uur

  • Dinsdag 8.30 tot 14.45 uur

  • Woensdag 8.30 tot 12.30 uur

  • Donderdag 8.30 tot 14.45 uur

  • Vrijdag 8.30 tot 12.30 uur

 

De schoolweek bestaat voor alle leerlingen uit 24,5 lesuren.
Om de middelen effectiever in te zetten is er enkele jaren geleden in overleg met het team en de medezeggenschapsraad besloten om de lesuren van de onder – en bovenbouw te middelen. Dit betekent dat de 880 lesuren onderbouw en de 1000 lesuren bovenbouw gemiddeld 940 lesuren per jaar opleveren. Het gevolg is dat alle groepen naast de gebruikelijke woensdagmiddag nu ook elke vrijdagmiddag vrij zijn.

Naast de voordelen is er in elk geval het door u zelf op te vangen probleem van de les-vrije woensdag- en vrijdagmiddag. Wij verwachten dat u dit zelf kunt regelen. Als u opvang na schooltijd nodig heeft, dan kunt u terecht bij SKSG Kinderopvang (www.sksg.nl). Met deze organisatie hebben wij een overeenkomst gesloten. Een folder is op school verkrijgbaar.