Search

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Iedere basisschool heeft een medezeggenschapsraad waarin zowel ouders als teamleden zitting hebben. Zij vormen de vertegenwoordiging die adviesrecht of instemmingsrecht heeft inzake het beleid van het bestuur. Binnen de stichting SCSOG hebben we een GMR. Vanuit de Fiduciaschool wordt de GMR vertegenwoordigd door een teamlid en een ouder van onze school.

De medezeggenschapsraad van de Fiduciaschool bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. De directeur kan de vergaderingen bijwonen voor advies en instemming. Jaarlijks verschijnt er een verslag met een samenvatting van de activiteiten van de medezeggenschapsraad; dit jaarverslag kunt u vinden op onze website.