Search

Medezeggenschapsraad

Iedere basisschool heeft een medezeggenschapsraad waarin zowel ouders als teamleden zitting hebben. Zij vormen de vertegenwoordiging die adviesrecht of instemmingsrecht heeft inzake het beleid van het bestuur. Binnen de stichting SCSOG hebben we een GMR. Vanuit de Fiduciaschool wordt de GMR vertegenwoordigd door een teamlid en een ouder van onze school.

 

De MR van de Fiduciaschool bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders:

Ouders:

Caren Dieterman

Hallo ik ben Caren, moeder van Sven ( Papegaaien groep) en Kaz (andere school). Wij wonen in het Westerbroek. Naast mijn leuke baan als TOA-biologie-NLT en MR-lid op het Aletta Jacobscollege, ben ik actief in verschillende werkgroepen bij ons in het dorp. Sinds 2015 maak ik deel uit van de oudergeleding van de MR. Ik vind de MR van een school een waardevol bezit dat ouders en leerkrachten samen een stem geeft om kritisch betrokken te zijn bij hun school.

Marieke Lindeboom:

Ik ben de moeder van Lynnet, die al 4 jaar op de Fiduciaschool rond huppelt. Dit jaar zit ze in de Toekan groep. Afgelopen jaren heb ik gezien hoe het docententeam op de Fiduciaschool alle kinderen stimuleert in hun ontwikkeling. Hoe kinderen worden uitgedaagd met rekenen, lezen, spelletjes en creatieve opdrachten in het atelier.

Door actief te worden in de MR wil ik als ouder kritisch meekijken naar alle ontwikkelingen op school. En meedenken hoe de school alles kan blijven bieden wat in de plannen en op het wensenlijstje van het team staat. 

Vanuit de MR bezoek ik een paar keer per jaar de GMR, samen met juf Elisabeth of een collega. Dat is een overleg tussen meerdere scholen die samenwerken voor het Speciaal Onderwijs in de gemeente Groningen, namelijk De Kimkiel, De Wingerd, De Bolster en De Fiduciaschool. Boeiend, want daar hoor ik zaken waar alle scholen mee te maken hebben. En tref ik ouders met soortgelijke interesse en vragen.  

Sietske Terpstra

Vanaf dit schooljaar zit ik in de MR. Hiermee hoop ik dat we de Fiducaiaschool nog beter kunnen maken. Ik zal me even kort voorstellen. Ik heet Sietske Terpstra.  Samen met mijn vriend heb ik 3 leuke dochters van 7, 11 en 12 jaar oud. Hiervan zit de jongste Elske sinds 2 jaar op de Fiduciaschool. Dit jaar bij de Spechten. Wij wonen samen met onze hond en kat in Groningen.

Leerkrachten:

Gerda Boshart

Hallo, mijn naam is Gerda Boshart. Ik mag al heel wat jaren les geven op de Fiduciaschool. Ik woon samen met mijn man en onze drie kinderen in het westerkwartier. Sinds ongeveer twee jaar ben ik actief in de MR van onze school, omdat ik het waardevol vind om samen met ouders en collega’s te werken aan een school, waarin personeel en leerlingen zich thuis voelen en zich maximaal kunnen ontwikkelen..
 

Annemiek Veldkamp

Hallo, mijn naam is Annemiek Veldkamp. Al geruime tijd mag ik les geven op de Fiduciaschool. Ik woon in Groningen samen met mijn man en onze drie kinderen. Sinds twee jaar ben ik actief in de MR van onze school. Ik vind het een mooie uitdaging om samen met de ouders steeds te streven naar het beste voor onze leerlingen en ons onderwijs.
 

Elisabeth Etber-Bosma

Mijn naam is Elisabeth Etber-Bosma en ik werk al geruime tijd op de Fiduciaschool. Daarnaast ben ik taal-/leesspecialist binnen de school. Samen met mijn man en onze twee dochters woon ik in Assen. Ik zit nu ongeveer 5 jaar in de MR en vind het leuk en interessant om me bezig te houden met allerlei beleidszaken en dergelijke die verband houden met het onderwijs.