Search

Logopedie op de Fiduciaschool

 

Logopedie op de Fiduciaschool houdt in dat kinderen met een problemen in de ontwikkeling van hun taal en spraak geholpen worden.

Alle kinderen die nieuw op school komen worden onderzocht door de logopediste. Bij problemen in de spraak-taalontwikkeling kan een kind een logopediebehandeling krijgen op school. In een enkel geval worden alleen adviezen gegeven aan de ouders en/of leerkracht.

In de logopediebehandeling kan gewerkt worden aan: het uitbreiden van de woordenschat, het leren spreken in correcte zinnen of het leren vertellen van een logisch en begrijpelijk verhaal. Ook kinderen die moeite hebben met de uitspraak van bepaalde klanken, slecht verstaanbaar spreken, duimzuigen of vaak de mond open hebben, komen in aanmerking voor behandeling.

Een kind krijgt meestal één keer per week logopedie. Daarnaast zal thuis regelmatig geoefend moeten worden om het probleem te verhelpen of te verminderen. Hiervoor krijgt het kind oefeningen mee naar huis.

 

Op de Fiduciaschool is een schoollogopediste werkzaam, Femke van Dijk. Logopedie op school wordt ook verzorgd door Maike van de Water en Rieta Veldhuis van Logopedische Praktijk Eelde-Paterswolde. De logopediebehandelingen via de praktijk vinden ook op school plaats, maar verlopen verder via de zorgverzekering. Helaas vergoeden niet alle zorgverzekeraars in Nederland de behandelingen op de schoollocatie van de praktijk. De praktijk heeft geen contract voor ‘logopedie-op-school’ met de volgende zorgverzekeraars: De Friesland, CZ, Delta Lloyd, OHRA en Zorg en Zekerheid. Leerlingen die verzekerd zijn bij de hierboven genoemde zorgverzekeraars kunnen logopedie krijgen van de schoollogopediste van de SBO-school of moeten uitwijken naar een logopediepraktijk bij hen in de buurt. Voor meer informatie over logopedie op school via Logopedische Praktijk Eelde-Paterswolde klikt u hier.

Voor alle duidelijkheid: u hebt natuurlijk altijd de keuze om, na schooltijd, met uw kind naar een logopediepraktijk bij u in de buurt te gaan.

Voor meer informatie of bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de logopediste van uw kind.

 

Femke van Dijk                                                             

Schoollogopediste De Fiduciaschool                            

E f.vandijk@fiduciaschool.nl                                          

T 050 5772985                                                               

 

Maike van de Water

Logopedische Praktijk Eelde-Paterswolde

E maike@logopedie-eelde.nl

T 050 3095677

 

Rieta Veldhuis

Logopedische Praktijk Eelde-Paterswolde

E rieta@logopedie-eelde.nl

T 050 3095677