Onze school
Organisatie

Bestuur   Onze school valt onder het bestuur van de Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs te Groningen.    Stichting Christelijk...
Meer informatie

Missie & Visie

Missie De Fiduciaschool is er voor leerlingen die hun draai, om welke reden dan ook, niet kunnen vinden binnen het...
Meer informatie

Ateliers

Op de Fiduciaschool wordt er gewerkt in ateliers. In de ateliers bieden we een geïntegreerd aanbod van de vakken wereldoriëntatie,...
Meer informatie

Groepen

De school heeft dertien groepen die verdeeld zijn in een kleutergroep, aanvangsgroepen, benedengang, bovengang en eindgroepen. Deze groepsindeling is niet...
Meer informatie

Gezonde school

Onze school doet mee aan ‘De Gezonde School’, een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Dit betekent dat wij structureel werken...
Meer informatie

ABC Methodiek

Onderwijsmedewerkers van de Fiduciaschool zijn geschoold in de ABC-methodiek (Agressievisie, Beroepshouding en Communicatie), een preventie en agressiehanteringsmethodiek. De ABC-methodiek biedt...
Meer informatie

Therapieën

Het kan zijn dat dat de ontwikkeling van leerlingen op een school voor speciaal basisonderwijs niet altijd even soepel en...
Meer informatie

Team

Directeur: Gerda Luiks Intern Begeleiders: Luciënne van Duuren Lisbeth Hoeksema Orthopedagoog: Lara Sportel Leerkrachten: Corrie Rispens, Natascha Meulema, Marjan Kamphuis,...
Meer informatie