Ateliers

Op de Fiduciaschool wordt er gewerkt in ateliers. In de ateliers bieden we een geïntegreerd aanbod van de vakken wereldoriëntatie, lichamelijke, culturele en creatieve ontwikkeling. We proberen een krachtige uitnodigende leeromgeving te bieden en we werken groep doorbrekend. Vanaf de oudste onderbouwgroepen wordt er twee middagen in de week in de ateliers gewerkt.

We maken gebruik van de Methode Blink als doorgaande lijn voor het atelieronderwijs. In de methode Blink staan onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren centraal. De leerlingen gaan iedere les zelf actief aan de slag. 21st century skills zijn logisch geïntegreerd, per thema komen meerdere vaardigheden aan bod. Alle kerndoelen worden gedekt.

De kleuters en jongste onderbouw groepen werken één middag per week in ateliervorm vanuit de methode Lilaland. De methode is ontwikkeld voor kinderen van 3 t/m 8 jaar. Het concept richt zich op het spelenderwijs stimuleren en inspireren van de ontwikkeling van het jonge kind. 

De methode bestaat uit 50 inspirerende activiteiten die in thema’s zijn in te delen. Daarnaast spelen de handpoppen (bewoners van Lilaland) een belangrijke rol. De poppen nemen de leerlingen bij iedere les mee in een fantasievol avontuur met altijd een creatieve uitdaging op het gebied van b.v. wetenschap & technologie, rekenen & taal, natuur & milieu en kunst & cultuur. In elke activiteit wordt een beroep gedaan op het gebruik van verschillende zintuigen. Een onderzoekende houding wordt gestimuleerd. Door deze aanpak wordt gewerkt aan de ontwikkeling van 21e -eeuwse vaardigheden.