Groepen

De school heeft dertien groepen die verdeeld zijn in een kleutergroep, aanvangsgroepen, benedengang, bovengang en eindgroepen. Deze groepsindeling is niet direct te vergelijken met de indeling in jaargroepen op de reguliere basisschool. Ieder jaar worden de groepen opnieuw ingedeeld. De verdeling van de leerlingen over de groepen is afhankelijk van een aantal factoren zoals: leeftijd, het niveau van werken en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen vanaf 8-9 jaar krijgen de didactische vakken aangeboden in niveau-instructiegroepen (elk kind werkt op zijn eigen niveau).