Missie & Visie

Missie


De Fiduciaschool is er voor leerlingen die hun draai, om welke reden dan ook, niet kunnen vinden binnen het reguliere basisonderwijs. Onze school gaat uit van respect en waardering voor wie deze leerlingen zijn en geloven onvoorwaardelijk in hun talenten. De school werkt volgens het motto ‘Fiduciaschool: vertrouwen in jezelf’.
 

Visie


De Fiduciaschool gelooft in de talenten van haar leerlingen en respecteert en waardeert hen om wie ze zijn. Door het op doen van leerervaringen in een rijke leeromgeving, praktisch en theoretisch, stimuleren wij de ontwikkeling van competenties bij leerlingen. De inzet van de kwaliteiten van de leerkrachten is hierbij belangrijk. Het atelieronderwijs heeft als doel het ontwikkelen en bewust worden van competenties (ik kan het), autonoom worden (ik kan het zelf) en relatie (ik kan het samen). Om dit te creëren biedt de Fiduciaschool een goed pedagogisch klimaat. Veiligheid, rust, vertrouwen, verantwoordelijkheid, reflecteren op eigen handelen en een positieve benadering zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. De cursorische vakken worden aangeboden in de stam- en/of niveaugroepen, waarbij met name expertise wordt ingezet op het taal/leesonderwijs vanuit de door de school opgestelde doelen.