Therapieën

Het kan zijn dat dat de ontwikkeling van leerlingen op een school voor speciaal basisonderwijs niet altijd even soepel en gelijkmatig verloopt. Met specifieke hulp en aandacht verruimen we de mogelijkheden van de leerling om zich verder te ontwikkelen. Dit gebeurt binnen de groep door de groepsleerkracht, maar hierbij hebben we binnen de Fiduciaschool ook andere specialisten zoals:
 

Logopedie

Logopedie op de Fiduciaschool houdt in dat kinderen met een problemen in de ontwikkeling van hun taal en spraak geholpen worden. Alle kinderen die nieuw op school komen worden onderzocht door de logopediste. Bij problemen in de spraak-taalontwikkeling kan een kind een logopediebehandeling krijgen op school. In een enkel geval worden alleen adviezen gegeven aan de ouders en/of leerkracht. In de logopediebehandeling kan gewerkt worden aan: het uitbreiden van de woordenschat, het leren spreken in correcte zinnen of het leren vertellen van een logisch en begrijpelijk verhaal. Ook kinderen die moeite hebben met de uitspraak van bepaalde klanken, slecht verstaanbaar spreken, duimzuigen of vaak de mond open hebben, komen in aanmerking voor behandeling. Een kind krijgt meestal één keer per week logopedie. Daarnaast zal thuis regelmatig geoefend moeten worden om het probleem te verhelpen of te verminderen. Hiervoor krijgt het kind oefeningen mee naar huis.

Op de Fiduciaschool is een schoollogopediste werkzaam, Femke van Dijk. Logopedie op school wordt ook verzorgd door logopedisten van de Logopedische Praktijk Eelde-Paterswolde. De logopediebehandelingen via de praktijk vinden ook op school plaats, maar verlopen verder via de zorgverzekering. Helaas vergoeden niet alle zorgverzekeraars in Nederland de behandelingen op de schoollocatie van de praktijk. De praktijk heeft geen contract voor ‘logopedie-op-school’ met de volgende zorgverzekeraar: CZ. Leerlingen die verzekerd zijn bij de hierboven genoemde zorgverzekeraar kunnen logopedie krijgen van de schoollogopediste van de SBO-school of moeten uitwijken naar een logopediepraktijk bij hen in de buurt. Voor meer informatie over logopedie op school via Logopedische Praktijk Eelde-Paterswolde klikt u hier. Voor alle duidelijkheid: u hebt natuurlijk altijd de keuze om, na schooltijd, met uw kind naar een logopediepraktijk bij u in de buurt te gaan. Voor meer informatie of bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de logopediste van uw kind.


Kinderfysiotherapie


Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen kan de ontwikkeling vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen.
Problemen in bewegen kunnen een belemmering vormen voor het functioneren in het dagelijks leven. Ook kunnen zij een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van het kind en zijn ouders. De behandeling van de kinderfysiotherapeut richt zich op het bewegen en functioneren van het kind in zijn dagelijkse omgeving, waarbij de hulpvraag van het kind, ouders en leerkracht centraal staat.

 

Dramatherapie

 
Info volgt
 
 

Rots & Water

 
Uw kind kan op de Fiduciaschool deelnemen aan een training in weerbaarheid en sociale vaardigheden. We gebruiken daarvoor o.a. het programma Rots &Water.
 
Rots staat voor stevigheid, weten wat je wilt, maar kan ook zijn: starheid en te heftige reacties.
Water is meer communicatief, inleven, onderhandelen, maar kan ook zijn: te meegaand, geen grenzen kunnen stellen.
Beide begrippen hebben dus hun sterke en zwakke kanten. De bedoeling is om van beide het goede te gebruiken.
Dus: wel zeggen wat je niet goed vindt en wat je wilt, maar ook luisteren en open staan en compromissen kunnen maken.
Sommige kinderen kunnen dus iets meer rots ontwikkelen, anderen meer water.
 
We oefenen via rots en water oefeningen, dramaspelletjes en rollenspelen in:
 
• Voor jezelf opkomen, op tijd en op een rustige, stevige manier laten merken dat je iets niet wilt
• Kunnen merken wanneer een ander niet (meer) leuk vindt wat jij doet of zegt, en dan stoppen
• Goed samenwerken: je eigen ideeën ook los kunnen laten, meegaan met de ander. Of juist: zelf met ideeën komen, van je laten horen.
• Rustig blijven als je boos bent, op tijd merken dat je boos wordt en eventueel een time out nemen
• Ruzies voorkomen of oplossen
• Zeggen wat ik voel of denk
• Iets voor een groep durven zeggen of doen
• Beter over jezelf denken

 

Kids’ Skills

 
Kids’ Skills is een oplossingsgerichte methode om jonge kinderen tot een jaar of twaalf nieuwe vaardigheden aan te leren. De methode omvat vijftien stappen die goed aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. Tijdens het Kids’ Skills traject wordt de aandacht verlegd van het probleem naar een vaardigheid die het kind aan zou kunnen leren waardoor het probleem wordt opgelost.  De vraag ’Wat heeft dit kind nodig?’ in plaats van ’Wat is er aan de hand?’ is het uitgangspunt van elk traject. Kinderen worden actief uitgedaagd om het traject mee vorm te geven. Het kind krijgt hierbij coachende ondersteuning vanuit het systeem rondom hem of haar. Betrokkenen wordt gevraagd om supporter van het kind te zijn. Het traject wordt afgesloten met een door het kind bedacht 'feestje' waarbij het kind aan zijn of haar groep verteld wat hij of zij heeft geleerd.